Yhteystiedot

Toimitusjohtaja
Veli-Matti Kankaanpää
velimatti.kankaanpaa@muotijaurheilukauppa.fi
Puh. 0400 600 037

Tilastot
Sofia Pantsari
sofia.pantsari@muotijaurheilukauppa.fi
Puh. 050 591 83 17

Lakiasiat
Jukka Ropponen
Jukka.Ropponen@etu.fi
Puh. 0400 161400

Viestintä
Minna Wikström
Minna.Wikstrom@etu.fi
Puh. 050 411 7327

Kemikaaliasiat
Terhi Kuljukka-Rabb
Terhi.Kuljukka-Rabb@kauppa.fi
Puh. 09 1728 5121

Projektit, ISPO Akatemia
Kreatiiva, Hanna-Liisa Erkheikki
Hanna-Liisa.Erkheikki@muotijaurheilukauppa.fi

Muoti- ja urheilukauppa ry

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A 5 krs.
00250 HELSINKI

Postiosoite:
PL 150, 00251 HELSINKI

Puh. 050 591 83 17

Fashion and Sports Commerce Association

Ota yhteyttä

Osoitetiedot

  • Käyntiosoite:
    Mannerheimintie 76 A 5 krs.
    00250 HELSINKI
  • Postiosoite:
    PL 150, 00251 HELSINKI

Yhteystiedot

  • Puhelin: (09) 43156 141

 

Seuraa Twitterissä