Valiokunnat ja työryhmät

Sporttiryhmä

Urheilutuotteita valmistavien, maahantuovien ja myyvien jäsenyritysten verkosto. Sporttiryhmässä käsitellään urheilualan tukku- ja vähittäiskauppaa sekä yleisesti urheilua koskevia teemoja ja ajankohtaisia asioita. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Vastuullisuus ja ympäristötyöryhmä

Alan vastuullisuuteen ja ympäristöasioihin keskittyvä työryhmä. Työryhmä seuraa lainsäädännön kehitystä ja auttaa jäsenyrityksiä reagoimaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Kokouksissa jaetaan kokemuksia ja käydään vuoropuhelua relevanttien sidosryhmien kanssa sekä valmistellaan tuoteturvallisuuteen, tuotteen elinkaareen, kemikaaleihin, jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä hankkeita. Vastuullisuuskokous järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Kokousaikataulun saat pyytämällä yhdistyksen toimistosta.

Vaate- ja jalkinetyöryhmä

Käsittelee vaatteiden ja jalkineiden tuontiin, kauppaan ja kuluttajakysymyksiin liittyviä ajankohtaisia aiheita. Valmistelee vaatteisiin ja jalkineisiin liittyviä esityksiä yhteisiksi toimiksi sekä kehittää aihepiirin koulutuksia jäsenyrityksille. Kokousaikataulun saat pyytämällä yhdistyksen toimistosta.

Osoitetiedot

  • Käyntiosoite:
    Mannerheimintie 76 A 5 krs.
    00250 HELSINKI
  • Postiosoite:
    PL 150, 00251 HELSINKI

Yhteystiedot

  • Puhelin: (09) 43156 141

 

Seuraa Twitterissä